Kombinationer för Välbefinnande är ett nytt namn för de fem kombinationer för självbehandling som vi inte inkluderade i de Gudomliga Harmoniessenserna. Dessa jobbar med att göra omedvetna strukturer medvetna och därmed möjliggöra bestående förändring.

Environmental stress
Renande och stärkande
Att leva i dagens samhälle i den miljö som omger oss innebär hög belastning på vårt subtila energisystem. Denna kombination hjälper till att balansera, rena och stärka ditt energisystem utifrån din blåkopia.

Graceful Change
Feminin mognad
Denna kombination är särskilt utformad för att hjälpa kvinnor att på ett naturligt sätt gå igenom cyklerna av förändringar som sker på alla nivåer genom livet. Essensen hjälper till att balansera emotionella och mentala programmeringar, vilket skapar större acceptans och förståelse för dessa mycket viktiga faser i en kvinnas liv. Främjar en naturlig harmoni och balans.

Learning Easily
Fritt flöde
Förmågan att tillgodogöra sig information kräver en syntes mellan logik och intuition. Denna
kombination bidrar till att stärka och stödja denna process genom att stimulera kontakten mellan det
högre och lägre sinnet. Den främja ett fritt flöde av energi genom subtila organ och de eteriska nivåerna.

Sleep
Naturlig vila
Djup och vilsam sömn är viktigt för oss alla, särskilt när vi går igenom förändringar. Under vår sömn har vi möjlighet att få värdefulla insikter från våra guider och lärare på andra nivåer samt rensa och balansera våra subtila energisystem. Denna kombination bidrar till att främja denna process.

Strength & Wellbeing
Återskapa välbefinnande
En stark och vital energi och ett fullt fungerande energisystem är viktiga faktorer för vårt välbefinnande. Denna kombination bidrar till att stärka och stödja dessa viktiga områden. Samtidigt rensar den ut gamla mönster och obalanser.

Doseringsanvisning
Ta fyra droppar direkt från vald flaska på tungan eller i ett glas med vatten, två till fyra gånger per dag. Vanligtvis behöver du avsluta hela flaskan och sedan kolla igen för att se.