VECKA 2:
ASPEN – asp – Populus tremula

Dr Bach delade in sina essenser i 7 olika grupper. Indelningen i dessa grupper är ett sätt att hitta
struktur och kännetecken för essenserna.
1 För de som har Rädslan
2 För de som lider av osäkerhet
3 Bristande intresse för nuvarande situationer
4 För ensamhet
5 Överkänslighet för yttre påverkan, inflytanden och idéer
6 För modlöshet eller förtvivlan
7 För överdriven omsorg om andra

Aspen hör till grupp 1, 'För de som har Rädslan'

Denna essens är för situationer där rädslan tar över, den där rädslan som kan vara ”bara” en olustkänsla om att någonting kommer att hända eller att någonting inte står rätt till. I extrema fall ett verkligt lidande som utlöser darrningar, ont i magen med kallsvettningar. Grunden till rädslorna har hen ingen kontakt med. Mardrömmar är också en typisk ”aspen rädsla”, overklig men ack så verklig i känslan! När man tar Aspen droppar känner man hur rädslorna släpper och symptomen på rädslorna
tonar bort. Tillförsikten till livet ökar och efter en tids användande kan man få en större insikt om sin egen finkänslighet och förmåg att ”ta in” detaljer i sin omgivning men skilja det omedvetna från det medvetna. Väldigt bra att ha till hands om man vet med sig att man har den goda förmågan att vara överkänslig och att den förmågan ibland blir en belastning för en.
Aspen stimulerar vår förmåga till trygghet. <3
Dr Bach skriver; Diffusa, okända rädslor som det inte finns anledning eller grund för. Personen kan känna sig skräckslagen för att något fruktansvärt ska hända, men vet ej vad. Dessa vaga oförklarliga
rädslor kan förfölja personen dag och natt. Ofta är dessa personer rädda för att berätta om sina problem för andra.
Du hittar essensen i shoppen!


VECKA 1:
BEECH - Bok - Fagus sylvatica
 
Dr Bach delade in sina essenser i 7 olika grupper. Indelningen i dessa grupper är ett sätt att hitta
struktur och kännetecken för essenserna.
1 För de som har Rädslan
2 För de som lider av osäkerhet
3 Bristande intresse för nuvarande situationer
4 För ensamhet
5 Överkänslighet för yttre påverkan, inflytanden och idéer
6 För modlöshet eller förtvivlan
7 För överdriven omsorg om andra

Beech hör till grupp 7, 'För överdriven omsorg om andra'.

När kan jag behöva denna essens?
Tydligt kännetecken är dagar med känslor av intolerans, trångsynthet och hård attityd utåt. De där dagarna när jag bara inte kan låta bli att kritisera andra!
Hur hen pratar, agerar eller bara är, så irriterande och fel ju. Vi har alla dessa dagar! Beech ger vid intag, tolerans och en förmåga att se livet utifrån ett större perspektiv. Viktigt är att påpeka att inga känslor är fel men om de tenderar till att få oss att fokusera på saker
som inte gagnar oss är det ju lönt att försöka bryta känslan och därmed vårt beteende så att vi istället kan ägna oss åt det som ger oss kraft, mod och känslor av meningsfullhet.
Dr Bach skriver; för dem som känner behovet av att se mer av det goda och vackra i sin omgivning och som behöver utveckla förmågan att se det spirande goda i till synes negativa saker och händelseförlopp. På så vis kan de utveckla mer tolerans, överseende och förståelse för olika sätt som varje individ och alla ting fungerar på för att nå sin egen fullkomlighet.