VECKA 21

Veckans droppe är i sprayformat, en av
10 i serien Spray essenser. Dessa sprayer är utformade speciellt för att ge ett omedelbart energetiskt stöd som kan hjälpa dig att upprätthålla din egen positiva vibrationsfrekvens oavsett vilka utmaningar du möter i dagen.
 
Först ut bland sprayessenserna är 
Energetic Alignment – Din ursprungliga                                                          inriktning
 
När vårt energisystem är i balans på alla nivåer är det lättare för oss att släppa gamla mönster och problem. Det blir också lättare att få vägledning och hjälp från de mer utvecklade aspekterna av oss själva.
Den energetiska inriktningssprayen bidrar till att balansera alla de subtila nivåerna, chakran och de subtila energipunkterna till bättre inriktning. Du får helt enkelt support för att vara på din ”rätta väg” och därmed möjlighet till tydligare utväxling med klarhet.

Du hittar den i shopen ( länk)

VECKA 20

Denna veckas droppe hör till Inre Barnet essenserna, en av totalt 36.
 
ACCEPTANCE – ACCEPTANS

Nyckelord - Balanserar självförnekelse, bitterhet och aspekter av "offermedvetande".
 
Acceptansens ursprung är att acceptera att vi är ett med livet och Skaparen. Ur accepterandet av en situation strömmar förmågan att känna många andra gudomliga attribut så som Förlåtandet och Kärlek. När vi lär oss att acceptera det liv vi har "valt", omständigheterna, platsen, familjen. Ja, då kan vi komma i medvetenheten om vilka vi är nu och hur vår barndom format oss. Genom kärleksfullt accepterande av detta kan vi uppskatta allt vi har lärt oss och upplevt i detta liv och vi kan börja förnimma klarheten och växandet av vårt Inre Barn. Vi kan endast bli helade genom att kärleksfullt acceptera oss för dem vi är, genom vår egen unika historia som har format vår individualitet. Vår vandring
genom livet skapar allt det som behövs för att vår själ skall växa. Acceptansen om att det är så ger förutsättningen och möjligheten till vidare transformation.
Du hittar den i shopen ( länk).

VECKA 18

Denna veckas droppe hör till Harmoni essenserna. Dessa essenser ger dig de verktyg som hjälper till att återställa balansen mellan sinne, känslor och livsinspiration, så att du kan manifestera din egen högsta potential. En av dessa är:
 
INNER JOY – INRE GLÄDJE

Använd denna essens för att skapa mer och gladare glädje och ljus i ditt liv.
 
Essensen upplöser känslor av förtvivlan och misströstan och hjälper dig att hitta tillbaka till  ditt eget inre ljus.

Den främjar också ny inspiration och hoppfullhet.
Förtvivlan och misströstan är känslor som skapas när vi inte hittar tillbaka till vårt eget inre ljus. Djupa traumatiska upplevelser som känns överväldigande för personligheten kan ibland resultera i valet att stänga av delar av oss själva. Ofta är dessa erfarenheter långt begravda i tidigare inkarnationer men såren finns fortfarande kvar, med det resultat att vi känner oss separerade och ensamma.

Glädje är den känsla som genereras när vi kan känna och uttrycka vårt sanna jag. För att återkoppla med vår egen medfödda inre glädje behöver vi först frigöra de känslor av modlöshet och förtvivlan som vi bär på, på en djup omedveten nivå.
Fint att det finns droppar som hjälper oss att fint gå från omedvetenhet till medvetenhet…….
Denna kombination kommer att hjälpa dig att lösa upp och släppa de djupgående mönster som bidrar till dessa känslor.

Du hittar den i shopen (länk)!

VECKA 13

Denna veckas droppe är en fantastiskt användbar Bach essens

PINE – tall - Pinus Sylvestris
Pine hör till grupp 6, För modlöshet eller förtvivlan

Denna essens balanserar skuldkänslor.

Pine hjälper till att återställa en positiv känsla av inre självvärde eller självkänsla. Jag behöver dessa droppar när jag drabbas av skuldkänslor, skam eller låg självkänsla. Det kan t o m vara så att jag ber om ursäkt för någonting som gått fel men som jag egentligen inte har någonting med att göra. Ett resultat av skuld är att jag aldrig är riktigt nöjda med mig själv och tenderar till att känna att andra dessutom är bättre än mej. I ett väldigt obalanserat Pinetillstånd är det svårt att hitta någon verklig känsla av att vilja prestera eller känna glädje i livet.

Den härliga insikten och förståelsen vid intag av Pine blir att jag känslomässigt förstår att alla gör misstag och att det är ok!
Jag behöver inte bestraffa mig själv för allting.

Dr E Bach skriver; För dem som anklagar sig själva. Även om de åstadkommit strålande prestationer anser de att dem skulle ha kunnat åstadkomma någonting ännu bättre och blir därför aldrig riktigt nöjda med sina insatser eller resultat. De är arbetsamma och lider mycket av de brister de tillskriver sig själva. De tar ibland även på sig skulden för andras misstag.
Du hittar den i shopen (länken)!

VECKA 12
Denna veckas droppe är ytterligare en ur serien Harmoni essens

När man kommit vilse och behöver hitta vägen igen …….

INNER FOCUS – INRE FOKUS
Denna kombination hjälper dig att hitta in i dig själv där inre visdom talar. När man tappat fokus i vardagen och vill hitta tillbaka!
Om du redan mediterar så är denna essens perfekt för att fördjupa din upplevelse av meditation, vilket ger en större känsla av centrering och anpassning till din själsnivå.
 
Nyckelord
Hjälper till att lugna och balansera sinne och känslor
Främjar större inre fokus
Uppmuntrar energetisk anpassning och anslutning
 
För de flesta är någon form av meditation eller kontemplation en viktig del för att bygga en stark koppling mellan personlighet och själ. Eller enklare uttryckt skapa en god mening med sitt liv
Det gemensamma målet med alla former av meditation är att stilla sinnet och lugna känslorna för att möjliggöra kontakten med vår själs visdom. Det krävs avsikt, fokus och övning, och det är lätt att bli distraherad från omvärlden och därmed tappa sin inre fokusering.

Denna essens hjälper till att återskapa fokus oavsett om det är att hitta tillbaka till det du vet att du vill eller om det är att ”öppna upp” för att få kontakt med det du vill.

Du hittar den i shopen (länk)!

VECKA 7
Denna veckas droppe är ytterligare en ur serien Harmoni essenser

INNER PEACE – INRE FRID
Kan vara en balanserad uppföljer till föregående veckas beslutsfattande!

Hjälper till att lösa upp nivåer av inre ilska och frustration
Den inre fridens essens ...

När behöver jag denna essens?

-När jag behöver hjälper med att balansera frekvenser av ilska och
raseri inom mig själv
-När jag söker lösningar till inre konflikter
-När jag har en tendens att dra till mig arga människor i mitt liv

Ilska är en mycket normal mänsklig känsla, men den är också en av de svårare känslorna för oss att hantera och balansera. Ofta härrör detta från en barndom där det ansågs "dåligt" eller olämpligt att uttrycka ilska eller raseri. När man saknar positiva riktlinjer om hur man hanterar dessa mycket naturliga känslor, bär många människor undertryckt ilska och raseri, som de antingen är rädda för att uttrycka eller är knappt medvetna om, eftersom de har begravt dem i sitt undermedvetna.
Denna typ av begravd ilska kan ofta fungera som ett hinder för att släppa ut andra känslor som ligger i det undermedvetna.
Du hittar den i shopen (länk)!

VECKA 6
Nästa droppe ut kommer från serien Harmoni essenser. Den serien rellaterar till ”Divine harmony” som är ett tillstånd av inre balans där sinnet, känslorna och livsinspirationen arbetar tillsammans som en integrerad helhet. Harmoniessenserna ger dig de verktyg som kan hjälpa dig att återställa balansen mellan sinne, känslor och livsinspiration, så att du kan manifestera din egen högsta potential. En av dessa är:

DECICIVENESS – BESLUTSAMHET

Detta är en viktig essens för alla som har en tendens att avstå från att fatta viktiga beslut eller behöver söka stöd från andra för att motivera sina val innan de slutförs. Många har svårigheter för att vara beslutsamma eftersom de inte uppmuntrats att utveckla denna kvalitet under barndomen. Alltför ofta avskräcks barn från att följa sina egna val och beslut, eftersom en förälder eller annan inflytelserik person känner att de vet bättre. Många människor bär också omedvetna minnen från tidigare livssituationer där de har uppfattat att ett viktigt beslut leder till svårigheter eller till och med katastrof. Denna essens hjälper till att frigöra de underliggande frågorna och återställa den positiva kvaliteten för beslutsfattandet.
Du hittar den i shopen (länk)!

VECKA  5
Freedom från Inre Barnet essenserna är denna veckas droppe.
En av 36 essenser som på olika sätt underlättar läkningen av vårt inre barn. Att läka sitt förflutna är en bra grund eller t o m en förutsättning
för att kunna skapa den framtid man vill ha.
 
FREEDOM – att återskapa sann frihet
Denna essens hjälper till att återskapa mitt ”sanna jag” genom att frigöra och rensa alla kontrollerande aspekter av min personlighet. Dessa aspekter som vi blivit präglade med tidigt i livet och som hindrar oss från att leva vår egen fria sanning. I denna frihet finns inget behov av att kritisera eller döma andra och för den delen inte sig själv heller. Den största vinningen av frihet är oftast att man släpper taget om den hårda inre självkritiken. Den som är grunden till behovet av att döma och kontrollera andra.
Du hittar den i shopen (länk)!


VECKA 4
Denna vecka är det en chakraessens, Solar Plexus som är i fokus. En av totalt tio essenser i en serie som renar och balanserar våra chakran och där till relaterade mönster. Varje essens innehåller en noggrant utvald kombination av blom- och kristall essenser för att öppna upp och/eller balansera varje chakra liksom balansera de frågeställningar som är mest stagnerade i chakrat.

Solar Plexus –  gul, eld, Jaget, den lägre delen av mentala kroppen.

Solar Plexus chakrat har sin position i just Solar Plexus. Dess färg är gul och organkopplingen i kroppen är till magen, lever och bukspottkörteln. Även magens funktioner vad gäller matsmältningen styrs via Solar Plexus chakrat.
Denna essens är bra för alla oss som är överkänsliga eller vid tillfällen när överkänsligheten är för påtaglig. När man är för öppen för andras tankar och känslor eller negativa uttryck. När man känner sig sårbar, har brist på egna gränser. Är känslomässigt osjälvständig, vid ilska och en mental överaktivitet.
När Solar Plexus är i balans så har vi hälsosamma gränser i förhållande till omvärlden. Vi har en god och sund självbild. Vi vet vad vi vill och inte vill. Vi har lätt att uttrycka våra känslor tillsammans med andra och har full tillgång till vår egen inre styrka.
Är det denna essens du behöver just nu så  hittar du den i shopen (länk)!

VECKA 3:
Nästa essens ut är en Rainbow Light body essens, Etheric body. En av totalt 12 essenser i serien av högfrekventa och finstämda renings- och aktiveringsverktyg som är utformade för att supporta oss i
utvecklingen av vår ljuskropp. Frekvensmässigt ligger dessa essenser högst jämfört med alla andra essenser vi har.

ETHERIC BODY – vår energetiska ritning - ”blueprint”

Den eteriska kroppen är den energetiska ritningen för vårt fysiska jag. Därför är det central för vårt välmående att denna nivå i oss är stark och livfull i sin vibration. Den eteriska kroppen påverkas negativt av chock, trauman och droger liksom röriga energier som filtrerar ner från andra subtila nivåer. Den som har förmåga att se eller mäta ljuskroppar/auran kan se den negativa påverkan som hål eller svaghet. När du tar denna essens hjälper den dig att stärka upp, balansera och stabilisera denna viktiga subtila energetiska kropp. Känslomässigt blir du lugn och ser tydligare hur du skall ta nästa steg.

Du hittar essensen i shoppen (länk)!VECKA 2:
ASPEN – asp – Populus tremula

Dr Bach delade in sina essenser i 7 olika grupper. Indelningen i dessa grupper är ett sätt att hitta
struktur och kännetecken för essenserna.
1 För de som har Rädslan
2 För de som lider av osäkerhet
3 Bristande intresse för nuvarande situationer
4 För ensamhet
5 Överkänslighet för yttre påverkan, inflytanden och idéer
6 För modlöshet eller förtvivlan
7 För överdriven omsorg om andra

Aspen hör till grupp 1, 'För de som har Rädslan'

Denna essens är för situationer där rädslan tar över, den där rädslan som kan vara ”bara” en olustkänsla om att någonting kommer att hända eller att någonting inte står rätt till. I extrema fall ett verkligt lidande som utlöser darrningar, ont i magen med kallsvettningar. Grunden till rädslorna har hen ingen kontakt med. Mardrömmar är också en typisk ”aspen rädsla”, overklig men ack så verklig i känslan! När man tar Aspen droppar känner man hur rädslorna släpper och symptomen på rädslorna
tonar bort. Tillförsikten till livet ökar och efter en tids användande kan man få en större insikt om sin egen finkänslighet och förmåg att ”ta in” detaljer i sin omgivning men skilja det omedvetna från det medvetna. Väldigt bra att ha till hands om man vet med sig att man har den goda förmågan att vara överkänslig och att den förmågan ibland blir en belastning för en.
Aspen stimulerar vår förmåga till trygghet. <3
Dr Bach skriver; Diffusa, okända rädslor som det inte finns anledning eller grund för. Personen kan känna sig skräckslagen för att något fruktansvärt ska hända, men vet ej vad. Dessa vaga oförklarliga
rädslor kan förfölja personen dag och natt. Ofta är dessa personer rädda för att berätta om sina problem för andra.
Du hittar essensen i shoppen!


VECKA 1:
BEECH - Bok - Fagus sylvatica
 
Dr Bach delade in sina essenser i 7 olika grupper. Indelningen i dessa grupper är ett sätt att hitta
struktur och kännetecken för essenserna.
1 För de som har Rädslan
2 För de som lider av osäkerhet
3 Bristande intresse för nuvarande situationer
4 För ensamhet
5 Överkänslighet för yttre påverkan, inflytanden och idéer
6 För modlöshet eller förtvivlan
7 För överdriven omsorg om andra

Beech hör till grupp 7, 'För överdriven omsorg om andra'.

När kan jag behöva denna essens?
Tydligt kännetecken är dagar med känslor av intolerans, trångsynthet och hård attityd utåt. De där dagarna när jag bara inte kan låta bli att kritisera andra!
Hur hen pratar, agerar eller bara är, så irriterande och fel ju. Vi har alla dessa dagar! Beech ger vid intag, tolerans och en förmåga att se livet utifrån ett större perspektiv. Viktigt är att påpeka att inga känslor är fel men om de tenderar till att få oss att fokusera på saker
som inte gagnar oss är det ju lönt att försöka bryta känslan och därmed vårt beteende så att vi istället kan ägna oss åt det som ger oss kraft, mod och känslor av meningsfullhet.
Dr Bach skriver; för dem som känner behovet av att se mer av det goda och vackra i sin omgivning och som behöver utveckla förmågan att se det spirande goda i till synes negativa saker och händelseförlopp. På så vis kan de utveckla mer tolerans, överseende och förståelse för olika sätt som varje individ och alla ting fungerar på för att nå sin egen fullkomlighet.