Integration

Pris:
198 kr
Inkl. 12% Moms
Art.nr:
P1305505
Typ:
15 ml
Antal:
Denna essens hjälper till att integrera och balansera aktiviteterna i höger och vänster hjärnhalva. Den är kopplad till våra maskulina och feminina energier som också är i behov av balans. De flesta av oss lägger för mycket vikt vid den ena polariteten - den högra(feminin, intuitiv) eller den vänstra (maskulin, logisk), när det i själva verket skall verka i jämvikt med varandra. Balanseringen av hjärnhalvorna kommer att stimulera hypofysen och tallkottkörteln och genom detta också hela det endokrina systemet och den fysiska kroppen.