Denna härliga uppsättning av 20 olika essenser gjordes ursprungligen på begäran av änglarna själva som ville ha ett annat medium genom vilket de kunde bringa mer ljus till världen. Varje ängel förklarade hur den vibrerande frekvens, av den blomman som de hade valt, skulle hjälpa mänskligheten och la även till sin egen energi till processen. De lovade att hjälpa var och en av oss som ber om deras hjälp, så kom ihåg att söka deras närvaro när du arbetar med denna uppsättning av essenser.

Under hela historien har änglariket traditionellt erkänts som en källa till hjälp och inspiration för människan och det finns många underbara berättelser från världens alla hörn som påminner oss om denna sanning. Änglar tillhör en separat men parallellt evolutionär ström till mänskligheten och har alltid arbetat i mycket nära samarbete med oss, men eftersom de vibrerar på en högre frekvens än vi gör, är de normalt inte synliga för oss. De arbetar oupphörligt och osjälviskt för att åstadkomma manifestation av den gudomliga planen. De är med oss med inspiration och uppmuntran varje gång vi ber dem om det. De brinner för att hjälpa oss att manifestera attributen för vår själ och se våra liv från ett större perspektiv än endast våra personligheter.

Var och en av oss har en skyddsängel som vägleder och skyddar oss genom alla våra liv. Denna speciella ängel har också en vision av den riktning vi valt för varje livstid fast mot bakgrund av dess högre medvetenhet, och inspirerar oss att manifestera vår största potential.

Vi har, genom år av framställning och användning av dessa essenser, märkt att änglarna mer än någonsin tidigare nu kan ansluta sig starkare med oss människor. Detta beror på att vibrationen på jorden har ökat stadigt under de senaste åren och att även vi människor vibrerar på en högre frekvens än tidigare. Detta gör att det nu är mycket lättare för oss att samarbeta med änglariket och de med oss.

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att ta hjälp av änglar - bjuda in dem i ditt liv nu och var beredda att bli upplyst och inspirerad.

Abundance Överflöd

Denna änglaessens väcker vetskapen om din överflödande, kreativa energi. Den hjälper till att befria dig från de blockeringar som hindrar dig från att vara en del av den universella energin, i alla dess aspekter. Den leder dig försiktigt från ett andefattigt medvetande till ett medvetande i överflöd.

Beauty Skönhet

Denna ängel skänker förmågan att se den inneboende skönheten i alla ting, varelser, livsformer och skönheten hos dig själv.

Compassion Medlidande

Det är en frekvens av Gudomlig kärlek som kommer från själen genom hjärtchakrat. Denna änglaessens medvetandegör skillnaden mellan den högre vibrations nivån av medlidande, som är ovillkorlig kärlek, och det medlidande som kommer ur egots emotionella kärleks nivå.

Determination Beslutsamhet

Beslutsamheten att vara fokuserad på sin egen, individuella livsväg, och att inte dras iväg. Beslutsamheten att utstråla sitt sanna själv.

Forgiveness Förlåtelse

Genom att arbeta via hjärtchakrat så visar ängeln av förlåtelse den kärlekskvalitet som är allomfattande och allt förlåtande. Att lära sig förlåta andra och mest av allt sig själv, är sann och genuin healing.

Glory Ära

När du arbetar med denna essens och dess ängel upplever du dig vara uppfylld av Guds ära, Skaparen och den Universella intelligensen. Du känner äran och storheten hos din egen själ, din gudomliga förbindelse med Källan.

Grace Älskvärdhet

Dessa änglar påskyndar vår färd mot vårt mål under Lagen om Älskvärdhet och Värdighet. Kalla på dem när du ber om att dessa energier ska uppväckas inom dig.

Harmony Harmoni

Harmoniängeln skapar balans hos känslorna och tillfredsställelse hos personligheten, i synnerhet under tider av emotionell stress.

Hope Hopp

När allt hopp är borta, kalla på denna ängel och inta essensen för att återskapa ljus och hopp inför framtiden.

Joy Glädje

Denna essens ger en känsla av lätthet i ditt hjärta och en nyvunnen livsglädje. Skrattet och den glädje fulla kärlek frambringar barnet i ditt hjärta så att du känner hur glädjeängeln arbetar i ditt liv.

Love Kärlek

Ängeln av ovillkorlig kärlek skapar en energifrekvens som visar att denna form av kärlek inte är emotionell. Den har inga band, och det är den enda sanna healing kraften. Tillåt ditt hjärta att bli aktiverat på detta sätt.

Mercy Nåd

Ängeln av nåd tillhör en stor skara från änglarnas rike, vilken hjälper oss att hela gamla, karmiska mönster under Vattumannens tidsålder och den Gudomliga Lagen om Nåd.

Patience Tålamod

Denna essens hjälper dig att tillåta och erkänna principen av tålamod. Ängeln av tålamod hjälper till att frigöra anspänningen i sinnet och i kroppen, och erkänner behovet av denna energi i ditt liv.

Peace Frid

Denna essens återför dig till ditt inre centrum av lugn, andlig frid och stillhet. En plats i ditt allra innersta där det alltid råder frid. Be ängeln att närvara i ditt liv för att visa dig till ditt inre rum och hjälpa dig att återkomma till denna plats när det råder oro runtomkring dig.

Purification Renhet

Denna blomster essens och ängels närvaro skapar en renhet i tanken och sinnet. Genom de subtilare kropparna och auran omformas de lägre energierna och tillåter en ny känsla av renhet.

Strenght Styrka

För styrkan att gå vidare när du känner att du förlorar energi, eller att du misslyckats.

Tranquillity Stillhet

När de finare vibrationerna som omringar din fysiska kropp blir störda återför ängeln av stillhet lugnet. Dess hjälp kan vara ett torn av styrka under tider av stress. Visualisera dig själv bredvid en stilla och vacker sjö med ängeln vid din sida när du tar denna essens.

Transmutation Förvandling

Denna ängel hjälper till att omforma oren energi till positiva vibrationer under den helande processen.

Truth Sanning

Ängeln av Gudomlig Sanning hjälper dig att se din inre sanning och även att uttala din egen sanning, i vetskapen att det inte finns en enda sanning då sanningen förändras med ditt medvetande.

Wisdom Visdom

Denna ängel ger dig tillgång till Gudomlig Visdom från hjärtats centrum och chakrat för tredje ögat. I kombination med ängeln av sanning ger det dig känslan om när du ska tala om din egen sanning, och när du ska låta bli!

Doseringsanvisningar för Änglaessenser

Du kan använda dessa essenser på två sätt. Om du är i behov av inspiration och kraft ta fyra droppar på tungan och be om support från den Ängel du valt, upprepa vid behov. Eller så väljer du att ta 4 droppar, fyra gånger per dag tills du känner förändring i ditt medvetande. Du kan också använda intuition, pendling, kinesiologi etc. för att få fram rätt dosering.