Fem essenser från de fem platonska formerna: Hexahedron/Kuben, Dodecahedron/Dodekaedern, Icosahedron/Ikosaedern, Octahedron/Oktaedern, Tetrahedron/Teataedern För några år sedan kände vi oss inspirerade till att göra en essens från var och en av de platonska formerna. Dessa har sedan använts med mycket bra effekt och vi gör dem nu tillgängliga som enskilda essenser. I de antika mysterieskolorna ansågs studier av den heliga geometrin som ett krav för att få en större förståelse för livet. Det var känt att de fem platonska formerna är en del av livets byggstenar. Enligt gammal tradition har var och en av formerna ett samband med en viss elementär energi. De platonska formessenserna är därför kraftfulla påminnelser till kroppen om dess ursprungliga plan. Arbeta med dem på en subtil nivå och de kan återställa ordning och balans enligt gällande plan för utbyggnad av det mänskliga medvetandet.

Hexahedron / Cube Element Jord
Nyckelord - grundläggande struktur

Dedocahedron Element Eter
Nyckelord – förbindelse med helheten

Icosahedron Element Vatten
Nyckelord, flöde av livskraft, känslor

Octahedron Element Luft
Nyckelord; tankar, förbindelse med det högre medvetandet

Tetrahedron Element Eld
Nyckelord; Den gudomliga livsgnistan

Metatrons Blend
Denna essens kombination är för dem som vill arbeta med alla fem formessenser samtidigt. Även energiformen av Metatrons kub finns med.


Doseringsanvisningar:
Du kan ta essenserna separat eller blanda dem två eller tre tillsammans. Oftast är de dock kraftfullast att arbeta med dem separat. En väl vald kombination av Crystal Herbs Bach Flower Remedies kan ofta vara till stor hjälp när den tas vid sidan av en Platonsk formessens (ta dem med 20 minuters mellanrum).