Våra Pure Vibrationer Essence Sprays är särskilt utformade för att ge omedelbart energimässigt stöd som kan hjälpa dig att behålla positiv vibrationsfrekvens oavsett vilka utmaningar du ställs inför i livet. Essenser sprayas i aurafältet och verkar mycket snabbt och är särskilt användbara vid de tillfällen då du känner dig ur balans. Spraya runt dig själv dvs i aurafältet för en snabb och effektiv balansering av dina energier eller använd dem under en längre period för att stödja mer permanent förändring. Du kan också använda sprayerna på samma sätt som våra andra essenser genom att spraya direkt i munnen.

Att kunna upprätthålla balans och harmoni i vårt eget energisystem har alltid varit viktigt, men det är nu allt mer avgörande då intensiteten av förändringarna i vår värld fortsätter att öka. Allt som vi tänker och känner bidrar till vår personliga och kollektiva verklighet. Alla vi som är vakna och medvetna har därför ett ansvar att se till att det vi bidrar med, i så stor utveckling som möjligt, ligger i linje med vad vi skulle vilja uppleva i framtiden. Balansera polaritet De flesta av oss lever fortfarande vår vardag till stor del i polariskt medvetande (Yin och Yang), men vi har nu också möjlighet att få tillgång till högre frekvenser av enhetligt medvetande varifrån vi så småningom kommer att skapa en helt annan värld. Det är en utmaning för många människor just nu att förstå och balansera sin polariserade uppfattning av världen. Vad vi upplever som en polaritet är helt enkelt motsatta ytterligheter av samma energi. När vi kan se båda sidor av denna energi som jämlika och med samma relevans kan vi hitta den centrala balanspunkten, i likhet med balanspunkten på en gungbräda. Fram till dess är vi utsatta för att lättare kunna knuffas ur balans och riktning. Pure Vibrationer Spray Collection är utformad för att erbjuda en ny nivå av stöd för alla som vill skapa större inre balans och riktning i dessa spännande, men också svåra tider.


Sprayer för snabbare balansering
Vibrationsessenser som sprayas i aurafältet har en mer omedelbar effekt än en liknande kombination som tas oralt och av denna anledning kommer de snabbt att hjälpa dig att balansera och justera dina energifält. Jämför man spray med droppar så fungerar sprayen snabbt och brett, dvs dem når en bredd av energier direkt medans essenser i droppform tar mer på djupet. Vi har sett att sprayformen är mycket bra för de "känsliga" själar som har svårt att ta droppkombinationer eller ej är i behov av dem. De tio spraykombinationerna i Pure Vibrationer Collection har formulerats för att ge stöd i de frågor som är de mest utmanande och som berör många människor just nu. Var och en har sina egen speciella meriter och vi tycker om att använda dem alla, men om vi skulle rekommendera bara en skulle det definitivt vara Positive Vibrations eftersom vi har funnit att detta är en mångsidig och hjälpsam vän att ha med sig i många olika situationer.


Så här använder Pure Vibrationer Collection

Spraya ditt aurafält för en snabb och effektiv balansering av dina energier eller använd dem under en längre period för att stödja mer permanent förändring. Du kan också använda sprayerna direkt i munnen på samma sätt som våra andra essenskombinationer om du vill. Observera att användning av vibrationsessenser inte ersätter medicinsk behandling.
The Pure Vibration Collection består av tio essenskombinationer som beskrivs var och en för sig nedan:


Angelic Gifts Vänner på högre plan

Inspiration, upplysning och vägledning för vårt livs väg och de utmaningar vi står inför på den är alltid tillgängliga från Änglarnas Kungarike när vi komma ihåg att be om det. Änglarna kan bäst hjälpa oss när vi anpassar våra vibrationer med deras och lyssnar till deras milda maningar med kärlek och tacksamhet i våra hjärtan. Använd denna spray för att bättre anpassa din vibrationsfrekvens till Änglarnas Kungarike och för att kunna vara öppen för att ta emot gåvor av deras kärlek, ljus och visdom för att hjälpa dig se ditt liv ur andra högre perspektiv. Många gånger är vårt problem att vi fastnar i människans lilla lilla perspektiv och därmed starkt begränsar vår förmåga.

Auric Protection Tydliga gränser

Aura skydd (Harmoni Essenserna) har varit en av våra mest populära kombinationer genom åren och vi känner att många kommer att finna att den är särskilt stödjande i spray form, på grund av dess omedelbara verkan. Använd denna spray för att stärka din aura och dina energifält när du vet att du kommer att ställas inför situationer som normalt förser dig med energiutmaningar. Du kommer finna den särskilt användbar om du tenderar att vara överkänslig för andras känslor eller tankar, eller upplever att du töms på energi när du är omgiven av mycket folk. Använd den i känslomässigt laddade situationer för att hjälpa till att skilja dina känslor från andras.


Clarity & Perspective Klargöra förvirring

Denna spray ger en "frisk fläkt" till sinnet. Den är underbar att använda vid de tillfällen då du fastnat i ett tankemönster kring ett problem eller en situation, då du bara blir mer och mer förvirrad och har känslan av att inte kunna "se skogen för alla träd". Sprayen kommer snabbt tillåta ditt sinne att lösa upp mentala blockeringar och expandera så att du kan få tillång till den klarhet och de perspektiv som är tillgängliga i din själ genom ditt högre sinne. Som Albert Einstein så träffande sa "svaret på ett problem kommer aldrig att hittas på den nivå som det skapades".


Earth Connection Starka grunder

Denna spray kommer mycket snabbt hjälpa dig till balans när du känner dig ogrundad eller i okontakt med din kropp. Många av oss bär omedvetna mönster som avskräcker oss från att fullt ut aktivera våra energiförbindelser med jorden. Ju högre vi når rent andligt ju mer behöver vi starkt stöd i vår förbindelse till jorden och dess energifält. Det är viktigt att vi fokuserar på att stärka dessa medvetanden. Vår egen interna reningsprocess samt de konstanta förändringar som nu sker på jorden som ett resultat av hennes egen rengöring, kan både lämna oss i en känsla av att tillfälligt förlora kontakten med jorden och vara utan grund. Använd denna spray för att återigen komma i full kontakt med din kropp och justera och stabilisera upp din energigrund.


Energetic Alignment Själslig kontakt
När vårt energisystem är i balans på alla nivåer är det lättare för oss att släppa gamla mönster och frågor. Det blir också lättare för oss att få inre vägledning och hjälp från den större aspekten av oss själva. Våra lägre energikroppar måste också vara anpassade och i balans så att vi kan fungera som en kanal för våra själars ljus så att ljuset kan flöda. Ju mer vi använder, fokuserar och vill skapa denna anpassning desto starkare kommer det att växa. Använd denna spray regelbundet så att alla dina subtila kroppar, chakran och subtila energier bidrar till ökad anpassning. Denna spray underlätta vid alla energihelande tekniker. Den ökar också din förmåga att meditera och komma i kontakt mer med din själ och för "högre" vägledning.


Environmental Stress Rensa upp och förstärka

Detta är en utmärkt spray för att hjälpa dig att bibehålla ett rent energifält skyddat från de många förorenande ämnen som vår moderna värld innehåller. Använd sprayen när du känner att du är utsatt för oönskade energier som de från mobiltelefoner, datorer, strålning mm.


Harmony & Tranquility Främja balans

Ett fridfullt sinne och balanserade känslor är essentiella ingredienser för att vi ska kunna uppleva sann harmoni och lugn i våra liv. Vi vet alla att detta tillstånd ibland kan vara mycket svårt att nå eftersom vi hela tiden får utmaningar i vår vardag. Denna spray använder du för att snabbt hjälpa till att återställa balansen av röriga tankar eller turbulenta känslor. Sprayen hjälper dig att koppla upp dig med ditt egen inre centrum av harmoni och lugn


Heart Connection Leva i kärlek

När vi lever livet från hjärtat blir tidigare skådade möjligheter tillgängliga för oss eftersom vi är i vibrational anpassning till vårt sanna jag och med de högre planen av vårt liv. Förnekande av den kärlek som vi verkligen består av/besitter är tyvärr fortfarande ett djupt omedvetet mönster för många människor och skapar smärtsamma barriärer runt hjärtat som hindrar oss från att leva i kärlek. Använd denna spray för att främja en snabb rensning av gamla känslor som blockerar dig från att helt öppna ditt hjärta eller bara för att hjälpa dig öppna ditt hjärta djupare antingen mot dig själv eller mot andra.


Positive Vibrations Rensar bort negativitet

Att upprätthålla positiva mentala och känslomässiga attityder är lika viktig som fysisk renhet för vår allmänna hälsa och välbefinnande. Tankar och känslor är alla energiska frekvenser och de som vi väljer att dominera i vardagens verklighet kommer att vara de som sätter den universella lagen om attraktion i rörelse mot att lägga fram nya livserfarenheter. Det är inte bara våra personliga energifält som påverkas av den vibrerande frekvenser vi väljer att underhålla. Dem omkring oss, liksom de platser där vi bor och arbetar kommer också att påverkas, positivt eller negativt, genom våra val. Använd denna spray för att rena dina personliga energifält eller använd den som en rengöring spray för att rensa upp energierna i ditt boende och på din arbetsplats. Att åkalla den Violetta Strålen när du använder denna spray kommer att öka dess effektivitet. Den violetta strålen är ett redskap för rening och omvandling av negativa energier, skapat av mästaren St Germain för att påskynda vårt uppvaknande.


Strength & Courage Övervinna rädslor

Rädsla är en energi som har vävt djupt in i människans kollektiva medvetande och vi bär alla mönster, ofta omedvetet, som potentiellt kan dra oss tillbaka in i denna vibrationsfrekvens, speciellt när vi befinner oss inför oväntade utmaningar. Men rädsla är en vibrationsfrekvens som tillhör en illusion av separation och är därför inte "verkliga" utifrån vårt sanna jag. Använd denna kraftfulla spray som hjälper dig att lösa upp och omvandla vibrationer av rädsla och påminner dig om din egen inneboende styrka, mod och den kärlek som är ditt sanna jag.