Dessa kraftfulla essenser ger oss möjlighet att på ytterligare ett sätt bearbeta blockeringar som hindrar oss från att få kontakt med oss själva och tona in på vår "ljuskropp". Ljuskroppen har en väldigt hög vibrationsnivå eller energifrekvens, liksom auran. När vår personlighet utvecklas klart och tydligt blir "ljuskroppen" en medveten del av oss.

Karma och gamla beteendemönster frigörs vid användandet av blomster och ädelstens essenser, healing, meditation eller andra behandlingsformer. När vi frigör våra rädslor, balanserar våra känslor och lär oss att leva i nuet med tillit och kärlek och hjärt chakrat öppet så ökar vi våra vibrationsnivåer mer och mer

För att vara i balans med sin ljuskropp, sitt högre jag eller MER-KA-BA måste alla de subtila kropparna vara balanserade på en hög vibrationsnivå och integrerade med varandra. Läs om varje nivå på respektive essens nedan.

Dessa Light body essenser är framtagna genom en helig process där upplysta mästare och gudomliga varelser från avancerade stjärncivilisationer är närvarande och deras energier kanaliseras genom Shimara.

Ädelstenar, kristaller och mineraler har potentierats i källvatten och förutom solmetoden har bl.a. använts metoder såsom pyramider, stjärnportar, leylines och uppläggningar av speciella kristaller.

Crystal Herbs har fått fantastisk feedback från människor som använt dessa essenser, där de bl a berättar om upplevelser av förflyttningar ur vårt tre dimensionella tidsbegrepp. Dessa essenser erbjuder oss en unik möjlighet att låta oss växa till hela människor och att släppa in helheten i våra liv

Rainbow Lightbody Essences

Emotional Body

Den emotionella kroppen För snabb rensning av känslomässiga mönster. Den emotionella kroppen är den som är svårast att rena och balansera av alla de subtila kropparna. Emotioner är energi i rörelse, energier skapade av våra tanker. Varje gång vi tänker, skapar vi. Våra känslomässiga responser på andra människor, på livet och på situationer överhuvudtaget är inlärda inprogrammerade svar på eventuella negativa tankemönster v möter. Vi reagerar på detta sätt för att kunna handskas med dessa situationer. Denna energi byggs upp och kan eventuellt bli fastlåst energi som blockerar chakras och de subtila systemen.

Mental Body

Den mentala kroppen För klarnande av negativa tankemönster och fastlåsta uppfattningar på ett underliggande mentalt kropps plan- Det tar lång tid att genom affirmationer förändra tankar. Denna essens gör att processen går snabbare och gör att du får större tillgång till andliga tankar och idéer från det övre mentala kroppsplanet.

Etheric Body

Ritningen - skissen till den fysiska kroppen. Ju klarare, mer exakt ritning desto hälsosammare blir kroppen på det tredimensionella planet. Energier filtreras genom andra subtila kroppar och påverkar denna nivå, t ex chock trauma och droger, med den effekten att tillfälliga hål och svagheter uppstår i auran. När dessa når den eteriska nivån och blir varaktig där, inträder fysisk sjukdom.

Causal Body

Vibrerar på en av de högsta frekvenserna av våra subtila kroppar och håller "blå kopian" för vårt liv på de högre nivåerna. Den innehåller också den föregående inkarnationens energier och kvaliteter som behöver bearbetas i ett liv.

Denna essens hjälper till att balansera och integrera alla de subtila ljuskropparna. Den tar fram mer andligt och personligt växande genom att aktivera och balansera regnbågsportalen till högre medvetande. Den hjälper till att utveckla den psykiska medvetenheten, clairovaoyance, telepati och möjliggör minnen från tidigare inkarnationer. Essensen framhäver känslor av frid, stabilitet och inre trygghet, känslor som hjälper oss att ta oss vidare till högre medvetandenivåer.

Earth Star

Placeringen är ca 23 cm under fötterna i en direkt linje med bas chakrat och Hara. När Earth Star är aktiverad ger den intoning på Moder Jord, grundning, mer fokuserad energi och intoning på jordens magnetfält. Ju mer grundade vi blir desto mer samklang får vi med vårt högre jag, upplysta mästare, himlen och stjärnorna.

Soul Star

Denna punkt ligger ovanför och i linje med de högre chakrat över kronan. Öppen och i full funktion har den en rak kontakt med själen, alla "högre" energier, stjärnorna och universum. Därigenom kan mer själslig energi, guidning och helande kraft komma igenom sinne och kropp. Det är ofta bra att ta denna essens vid sänggående eftersom den hjälper oss att komma ihåg drömmar och medvetandegör hågkomster av eller kontakten med andar eller guider medan du sover.

Thymus

Denna essens hjälper till att aktivera tymuskörteln som hos de flesta vuxna har blivit tillbakabildad sedan barndomen. De gamla, spirituellt intonade civilisationerna hade alla full funktion i denna körtel eftersom de insåg dess rätta värde såsom varandets centrum eller chakra punkten för det "Högre Hjärtat". Härifrån kommer Gudomlig Kärlek till alla inkännande varelser och full förmåga till medkänsla. Den ger oss också fysisk energi i och med att den hjälper till att aktivera sköldkörteln och immunsystemet på en tredimensionell nivå och stimulerar hypofysen.

Hara

Ett subtilt energicentra precis nedanför naveln (inte att förväxla med sakral chakrat!). När detta centra är helt aktiverat för det fram Gudomlig Vilja, sanningsfull mening liksom en känsla av fullkomlighet till våra handlingar. Det sägs att vi inte kan slutföra vårt gudomliga uppdrag på det jordiska planet med ett Hara i obalans. På ett 3 dimensionellt plan är det kopplat till mjälten och ger belåtenhet i att vara balanserat.

Integration

Denna essens hjälper till att integrera och balansera aktiviteterna i höger och vänster hjärnhalva. Den är kopplad till våra maskulina och feminina energier som också är i behov av balans. De flesta av oss lägger för mycket vikt vid den ena polariteten - den högra(feminin, intuitiv) eller den vänstra (maskulin, logisk), när det i själva verket skall verka i jämvikt med varandra. Balanseringen av hjärnhalvorna kommer att stimulera hypofysen och tallkottkörteln och genom detta också hela det endokrina systemet och den fysiska kroppen.

Crystalline Ray

Denna essens hjälper till att väcka själens minne beträffande kristall-ljuskroppen och för dem upp till en mer medveten nivå. De som deltar på en workshop i Rainbow Light Body-aktivering kommer att bli intonade på en speciell kristallstråle av helande energi, som hjälper till att aktivera ljuskroppen. Essensen kommer också att förankra denna stråle djupare in i det egna jaget.

I am Precence

I am Precence hjälper dig att ha en mer medveten kontakt med ditt Högre jag eller att vara Här och Nu. Den öppnar upp för att lära oss att se, höra och känna vår egen inre vägvisare, på ett framgångsrikt sätt. Vår själ har då lättare för att guida oss till att göra val som är för vårt gudomliga Högre jag och gör att vi känner mer frid och glädje.

Denna essens gör också att vi får djupare och kraftfullare meditationer. Essensen gör det lättare för oss att komma till den där "platsen" där vi blir Ett med Moder, - Fader Gud eller skaparen, det högre medvetandet.

MER-KA-BA

Denna essens är vanligtvis den sista man behöver i balanseringsprocessen med Rainbow Light Body. De andra aspekterna måste balanseras först för att möjliggöra denna essens aktivering och återuppväckandet av Light Body processen (eller Mer-Ka-Ba). Mer-Ka-Ba är den spirituella auran sammansmält med det högre jaget och tar fram förmågan att dematerialisera den fysiska kroppen. Detta är en process för upplysta mästare m fl och kan endast aktiveras med ett helt öppet hjärtchakra.

Doseringsanvisningar:

1-2 gång/dag el enligt rekommendation. Dessa essenser bör inte spädas för bästa effekt. Om du använder mer än 1 av dessa essenser samtidigt så tag dem vid skilda tillfällen. Dessa högfrekventa vibrationsessenser aktiveras väldigt fort och kraftfullt och rensar genom alla dimensioner. Rekommenderas ej till barn.