Kombinationer för Välbefinnande är ett nytt namn för de fem kombinationer för självbehandling som vi inte inkluderade i de Gudomliga Harmoniessenserna. Dessa jobbar med att göra omedvetna strukturer medvetna och därmed möjliggöra bestående förändring.

Environmental stress Renande och stärkande

Att leva i dagens samhälle i den miljö som omger oss innebär hög belastning på vårt subtila energisystem. Denna kombination hjälper till att balansera, rena och stärka ditt energisystem utifrån din blåkopia.

Graceful Change Feminin mognad

Denna kombination är särskilt utformad för att hjälpa kvinnor att på ett naturligt sätt gå igenom cyklerna av förändringar som sker på alla nivåer genom livet. Essensen hjälper till att balansera emotionella och mentala programmeringar, vilket skapar större acceptans och förståelse för dessa mycket viktiga faser i en kvinnas liv. Främjar en naturlig harmoni och balans.

Learning Easily Fritt flöde

Förmågan att tillgodogöra sig information kräver en syntes mellan logik och intuition. Denna kombination bidrar till att stärka och stödja denna process genom att stimulera kontakten mellan det högre och lägre sinnet. Den främja ett fritt flöde av energi genom subtila organ och de eteriska nivåerna.

Sleep Naturlig vila

Djup och vilsam sömn är viktigt för oss alla, särskilt när vi går igenom förändringar. Under vår sömn har vi möjlighet att få värdefulla insikter från våra guider och lärare på andra nivåer samt rensa och balansera våra subtila energisystem. Denna kombination bidrar till att främja denna process.

Strength & Wellbeing Återskapa välbefinnande

En stark och vital energi och ett fullt fungerande energisystem är viktiga faktorer för vårt välbefinnande. Denna kombination bidrar till att stärka och stödja dessa viktiga områden. Samtidigt rensar den ut gamla mönster och obalanser.

Doseringsanvisning: Ta fyra droppar direkt från vald flaska på tungan eller i ett glas med vatten, två till fyra gånger per dag. Vanligtvis behöver du avsluta hela flaskan och sedan kolla igen för att se.