De 38 traditionella essenserna placerades i sju huvudgrupper. Karmaessenserna fokuserar på att klara ut karmiska läxor och blockeringar inom var och en av dessa grupper. Förutom en essens för respektive grupp finns Treenigheten, en trio av essenser som är förbindelselänkar mellan Karmaessenserna och Bach's 38 Blomsteressenser. Treenigheten är väldigt betydelsefulla broar mellan det emotionella och karmiska planet. Var uppmärksam på att när det karmiska mönstret ändras kan det frigöra en emotionell eller mental attityd som kan behöva behandlas med någon annan blomsteressens.

De tio Karmaessenserna - en essens för varje Bachgrupp:

Pink Rose Rosa 'Queen Elizabeth'

Bach grupp - Rädsla

Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut och Rock Rose

En oerhört verksam essens för att frigöra och neutralisera karmisk rädsla. Dessa människor har varit plågade av rädsla, medvetet eller omedvetet, och har därmed antagligen redan använt flera av de övriga essenserna mot rädsla. När dessa använts under längre tid och enbart skrapat lite på ytan så behövs Pink Rose. Ofta lider människor av nervösa besvär, de kan ha torgskräck eller vara astmatiska. Det kan vara mer diffust, rädsla för förföljelse, brand, vatten etc. De flesta människor har en karmisk läxa att lära när det gäller rädsla.

Valerian Centranthus ruber

Bach grupp - Bristande intresse för nuvarande situation

Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White Chestnut och Wild Rose

En karmisk essens mot bristande intresse i nuvarande omständigheter. Kanske denna person är omedvetet fast i en tidigare inkarnation, möjligtvis i bättre, gladare tider i själens minne till vilka den vill fly, vilket gör att den inte kan fokusera på nuet. Valerian är nyckeln som kan låsa upp den dörren så att vi kan inse att det viktiga för vår själ nu är att lära detta livets läxa ordentligt och att släppa det förflutna. Även för de som är i behov av grundning för att stanna i kroppen.

Water Lily Nuphar lutea

Bach grupp - Ensamhet

Heather, Impatiens och Water Violet

Det karmiska problemet för denna grupp är den ensamhet som förts in i detta livet av själen, en rest från tidigare inkarnationer där kanske mycket tid tillbringades i ensamhet, eller där det inte var möjligt att kommunicera med sina medmänniskor. Skillnaden mellan Water Lily och de övriga befintliga essenserna i denna grupp är att denna ensamhetskänsla är så djup att de andra essenserna inte når den, t ex Heather. Människor i behov av denna essens har antagligen behandlats länge med någon annan essens. De kommer dock att märka övergången till att behandlas på själsnivå vilket kan utlösa en väldig sorg. Denna sorg och ensamhet kommer dock att försvinna på ett mjukt sätt och inom kortast möjliga tid.

White Bluebell Hyacinthoides non-scripta

Bach grupp - Överkänslighet

Agrimony, Centaury, Holly och Walnut

Denna essens behövs för de själar som är extremt överkänsliga. De som är så starkt påverkade av negativa influenser runt omkring sig att de inte kan koncentrera sig på sin egen person eller sitt arbete. Användbar för de som väljer en andlig väg eller kanske mediterar mycket. Många helare är i behov av denna essens, särskilt om de använt mycket psykisk kraft i sitt arbete.

Wild Iris Iris pseudacorus

Bach grupp - Överdriven oro och omsorg om andra

Beech, Chicory, Rock Water, Vervain och Vine

Wild Iris är essensen för den person som i tidigare liv innehaft en position med mycket auktoritet eller ansvar, för andra, eller för stora ting och frågor. I detta liv upplever de ofta oro. Dessa känslor kan vara svåra att sätta fingret på, kanske en överdriven oro för planeten, eller kanske för sina medmänniskor, eller behov att ta på sig deras smärta. När denna essens intas kommer personen att kunna se på globala, kosmiska eller mänskliga problem ur sitt rätta perspektiv.

Wild Orchid Orchis mascula

Bach grupp - Obeslutsamhet, osäkerhet

Cerato, Gentian, Gorse, Hornbeam, Scleranthus och Wild Oat

Denna vackra purpurfärgade blomma för med sig en medvetandehöjande effekt. När vår osäkerhet och obeslutsamhet blir till en positiv vibration inom oss blir vi mer medvetna om vår andliga varelse. Denna medvetenhet, att vi är en del av vår Skapare, alla som en enhet och inte annorlunda från vår nästa, är ett mycket viktigt steg på vår själs väg och utveckling. Endast utifrån denna kunskap kommer vår andliga trygghet, upplysning, styrka och mod, vilket ger oss en solid grund att arbeta och fungera utifrån.

Yellow Rattle Rhinanthus minor

Bach grupp - Modlöshet och Förtvivlan

Elm, Larch, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut och Willow

Människor i behov av denna essens bär på en tung, medfödd sorg, vilken de med all sannolikhet inte kan uttrycka. En melankoli med eko från tidigare liv.

Treenigheten:

En trio av "andligt ljus". Essenserna är förbindelselänkar mellan karma essenserna och de som behandlar sinne och känslor dvs Dr Bach 38 blomsteressenser. Treenigheten är väldigt betydelsefulla broar mellan karmiska energier och emotionella energier här och nu.

Fuschia Fuchsia 'Riccartonii'

Hjälper till att frigöra stress och blockeringar. Öppnar hjärtchakrat och för fram allt som varit inlåst. När dessa känslor erkänts kan de bearbetas, detta är ett mycket viktigt steg för lärande processen. Känslorna kan behandlas med de 38 traditionella blomessenserna eller med karmaessenserna, eftersom det är först då personen kan känna igen de karmiska läxorna, ansvaret och plikterna. Genom att frigöra dem och omforma dem åstadkoms en fullständig läkning.

Geranium Pelargonium

För in ljuset. För de som fortfarande befinner sig i mörkret, upplever hopplöshet, men känner behovet av att lyfta fram sin andlighet. Hela den inre varelsen kommer att fyllas med ljus och kärlek.

Lily Lilium 'Mont Blanc'

Andlig frid. Denna essens är för de som är andligt osäkra, och för med sig frid, stillhet, och trygghet. Dessa själar når slutligen sin destination eller livsuppgift, vilket ger erkännande åt hela deras andliga varelse. Detta kan ge starka känslor av osäkerhet och tills de verkligen kan bli ett med sin ande kan deras tro och trygghet skakas i grunden. Denna essens kommer att återskapa emotionell och andlig balans så att dessa själar kan fortsätta i trygg förvissning att gudomligheten vägleder dem.

Doseringsanvisningar

4 droppar, 3-4 gånger dagligen tills förbättring erhålls.

Tas direkt från flaskan så länge det behövs för att skapa en förändring i energi mönstret du arbetar med. Den tid som behövs för att detta ska ske kan variera från ett par dagar till
en vecka eller mer beroende på omständigheterna. Enligt vår erfarenhet är det inte ovanligt att en hel flaskan går åt innan alla möjliga omvandling känns kompletta. Dessutom kan några av essenser i denna uppsättning intas på kort sikt för att främja ett snabbt skifte av energi i ett mönster som du arbetar med. Till exempel kan ett par droppar Pink Rose, som antingen droppas på tungan eller sprids i aurafältet under en healingsession, vara ovärderliga för att hjälpa till att rensa bort gamla rädslor

Obs! Dessa essenser är inte att rekommendera att ge till barn under 12 år. De behöver möta sina karmiska uppgifter.