Ärkeänglar och upphöjda mästare tillhör båda den spirituella/andliga hierarkin i Universum. De har väglett den mänskliga evolutionen sedan tidernas begynnelse här på Jorden. Dessa underbara former av ljus finns i de olika dimensionerna eller nivåer av energi som omger jorden och som skapar de universum som vi tillhör. De är en del av den ”osynliga” världen, den som gör att universum existerar och fungerar. Ärkeänglarna är enorma varelser av ljus härstammande från den Centrala Solen, ansvarig för processen som omfattar omvandlingen av skapelseenergin från dess källa till fysisk manifestation. Varje Ärkeängel håller en slinga av skapande energi i syfte att ”rikta” dirigera dess evolution. De är utsedda att hjälpa och stödja mänskligheten på sin väg mot ljuset. De finns alltid tillgängliga för oss människor att bistå med hjälp när vi ber om den. Upphöjda mästare är högt utvecklade varelser, många av dem har genom tiderna inkarnerat här på jorden för att föra fram och dela med sig av kunskap, visdom och ljus för att inspirera vår utveckling, - visa vägen. De är våra systrar och bröder som outtröttligt, hängivet och kärleksfullt arbetar för vår utveckling och växande i medvetande. Eftersom jordens och mänsklighetens vibrationer utvecklas kraftigt i denna tid, liksom deras, ökar vår förmåga och möjlighet att få kontakt med dem. Och som människor på jorden har vi en fri vilja, gåvan att göra egna val. Om vi önskar kan vi då be om hjälp och stöd från Universums andliga hierarki, de finns till mänsklighetens förfogande men bara om vi så önskar och ber om det! Varje essens i denna serie är uppkopplad till sin respektive Ärkeängel eller Upphöjd mästare. Essensen hjälper och stödjer dig till att få en klarare kontakt med din valda ljusvarelse för att ta emot vägledning, stöd och hjälp på din väg/resa i livet.

ÄRKEÄNGEL MICHAEL, anropa Ärkeängel Michael för att få hjälp med mod, styrka och skydd. På din begäran kan han använda sitt sanningens svärd för att kapa gamla band och dåliga energier som håller dig tillbaka. Be om hans hjälp i alla situationer där du känner att du behöver utveckla mer viljestyrka, initiativ, styrka och fokus eller där du känner i behov av skydd - fysiskt eller psykiskt.

ÄRKEÄNGEL GABRIEL, åkallas för hjälp med klarhet, renhet, ordning & disciplin Anropa Ärkeängeln Gabriel för hjälp med klarhet, renhet, ordning och disciplin. Han arbetar för att skapa mer harmoni, skönhet och renhet på jorden. Han kommer att hjälpa dig att utveckla din intuition och att hitta din sanna väg. Be om hans hjälp om du känner behov av rening. Ärkeängeln Gabriel är också förlossnings ängel och ger sina välsignelser till alla nyfödda själar.

ÄRKEÄNGEL RAPHAEL, åkallas för hjälp med helande, kreativitet, sanning & visdom Be om support av ärkeängeln Rafael för hjälp med healing, kreativitet, sanning och vision. Be om hans hjälp vid helande arbete och för att bidra till att lösa de negativa blockeringar som orsakar sjukdom. Han kommer också att hjälpa dig att utveckla vision och inre vetande genom balansering av det sjätte chakrat.

ÄRKEÄNGEL URIEL, åkallas tillsammans med hans fredsänglar i alla situationer där gudomlig fred och frihet behövs. Klarhet, insikt & visdom Anropa Ärkeängeln Uriel och hans änglar av fred i alla situationer där energin gudomliga fred behövs. Be om hans hjälp att lösa upp din rädsla så att du kan förankra vibrationer av frid djupt inom dig. Han kommer också att hjälpa dig att utveckla klarhet, insikt och visioner.

MÄSTARE ESSENSER BABAJI, känd som yogi-avatar, tjänar som levande exempel på mänsklighetens oändliga utvecklingspotential och hjälper oss i vår utveckling. Känd som Yogi-Kristus, är Babaji en Mahavatar eller stor Avatar. Han är också känd som den odödliga Avataren. Detta genom de många århundraden sedan hans himmelsfärd har han fortsatt att manifestera en mänsklig kropp och arbeta från sin andliga reträtt i Himalaya. Han sägs vara ett levande exempel för mänskligheten för att förstå vår egen potential. Det sägs att när man uttala hans namn med vördnad kommer det att komma en välsignelse från honom. Be om Babajis hjälp så visar han dig hur du hitta din passion och kreativitet.

KUTHUMI, Kärleken och visdomens mästare, vår tids världslärare som bringar upplysning genom kunskap. Åkallan ger hjälp att motta andlig inspiration och högre kunskap. Kuthumi är Master av andra Ray som förkroppsligar kvaliteter som kärlek och vishet. Han är för närvarande Världsläraren och han arbetar för att få belysning genom utbildning. I tidigare inkarnationer var Kuthumi Pythagoras, Johannes den älskade, Shah Jahan som byggde Taj Mahal och Franciskus av Assisi. Kalla på hans hjälp för att få andlig inspiration, högre kunskap, sanning och visdom.

MAITREYA, den planetariska Kristusenergin som leder de stora Vita Brödraskapet och är lärare till många av mästarna och som överskuggade Jesus under hans sista år på jorden. Lord Maitreya är den Planetära Kristus och chef för den Andliga Hierarkin och den Stora Vita Brödraskapet. Han är lärare i många av de Uppstigna Mästarna och överskuggade Jesus under de sista åren av sitt liv. Kalla på Herren Maitreya om hjälp att få mer medkänsla och klarhet i ditt liv.

SANANDA, 6:e strålens mästare som inkarnerade som Jesus Kristus vars kvaliteter är hängivenhet och idealism. Sananda är kanske den mest kända och älskade av alla de Uppstigna Mästarna genom sin inkarnation som Jesus Kristus. Han är Master of sjätte Ray, förkroppsligar kvaliteter som hängivenhet och idealism. I esoteriska litteratur sägs han ha haft liv på jorden som Adam, Enok, Jesua, Joshua, Elija & Josef i Egypten. Kalla på Sananda för hjälp att öppna ditt hjärta och att ge dig en större förståelse av den gudomliga villkorslösa kärleken.

DIVINE MOTHER, närandet och medkänslans energi den feminina aspekten av gudomen. Skapar balans mellan det maskulina och feminina, kontakt med den egna inre kvinnliga kraften. Den vårdande, medkännande energi av den gudomliga feminina personifieras i väster av Moder Maria och i öster av Quan Yin. Det är först nyligen som energin i gudomliga feminina har återupprättats på jorden så balansen kan återställas mellan manligt och kvinnligt. Uppmana Gudomliga Modern energi för att hjälpa dig att ta kontakt med och balansera din egen feminina energi. Energier gudomliga feminina och gudomliga maskulina måste balanseras inom var och en av oss och i jorden själv, innan fred och harmoni kan återställas på jorden.

VIOLET FLAME Den Violetta Strålen har givits oss som ett redskap för rening och omvandling av negativa energier, av mästaren St Germain för att påskynda vårt uppvaknande. Den Violetta Strålen av transmutation är en kraftfull stråle av energi som är tillgänglig för oss alla som ett verktyg för rening och transmutation av negativa energier. Den uppstigna mästaren St Germain förde gåvan Violetta Strålen till mänskligheten efter the Harmonic Convergence 1987. Det var en dispens från källa till att påskynda vårt uppvaknande. Ta hjälp av St Germain och Violetta Strålen för att hjälpa dig att rena negativa tankar och känslor.

Dessa essenser kan användas på två olika sätt; När du behöver inspiration, ta 4 droppar direkt på tungan och åkalla den Mästare eller Ängel du valt. Eller ta 4 droppar 4 gånger per dag, åkalla den Mästare eller Ängel du valt, tills du eller din terapeut märker en medvetandehöjning.