Cerato

I lager.


115 kr

Cerato (Särn) Ceratostigma Willmottiana


Nyckelord – Förtroende

Bachgrupp - Osäkerhet


Cerato balanserar egenskaperna inre  säkerhet och visdom. De som är i behov av Cerato har svårt att lita på  sin egen intuition och inre röst. De verkar ha en aura av osäkerhet runt  sig och tenderar att söka andras åsikter när de ställs inför beslut i  livet, snarare än att lita på sin egen bedömning. Även när de har talat  med vänner och kollegor kommer de fortfarande ha stora svårigheter att  välja och de leder sig själva in i stor förvirring. Uttalandet "Jag vet  inte" kan ofta höras från personer i det negativa Ceratotillståndet.  Cerato hjälper till att skapa en bro mellan personligheten och själen  för att återställa förmågan att känna och lita på sin inneboende inre  visdom.

 

10 ml - 115 SEK

25 ml - 175 SEK