Karmaessenser set

I lager.


1 294 kr

Karmaessenserna består av tio olika essenser som hjälper dig i  processen att frigöra gamla och djupa (karmiska) mönster, både mentalt  och känslomässigt. De fokuserar på att klara ut karmiska läxor och  blockeringar Dr Bach delade in sina essenser i sju olika grupper och det  finns en karmaessens för respektive grupp. De resterande tre essenserna  är sammanlänkande essenser mellan "här och nu" och det karmiska,  Treenigheten.

Pink Rose - Rädslor

Valerian - Bristande intresse för nuvarande situation

Waterlily - Ensamhet

White Bluebell - Överkänslighet mot yttre påverkan

Wid Iris - Överdriven omsorg av adra

Wild Orchid - Obeslutsamhet

Yellow Rattle - Modlöshet och förtvivlan

Treenigheten:

Fuchsia - Hjälper till att frigöra stress och blockeringar i hjärtchackrat samt för fram och medvetandegör det som behöver balanseras

Geranium - För in ljuset

Lily - Andlig frid

 

Set med alla 10 Karmaessenser i ask

 

10 x 10 ml - 1 294 SEK

10 x 25 ml - 1 776 SEK