Karmaessenser styckvis

I lager.
145 kr

Karmaessenserna består av tio olika  essenser som hjälper dig i processen att frigöra gamla och djupa  (karmiska) mönster, både mentalt och känslomässigt. De fokuserar på att  klara ut karmiska läxor och blockeringar Dr Bach delade in sina essenser i sju olika grupper och det finns en karmaessens för respektive grupp.  De resterande tre essenserna är sammanlänkande essenser mellan "här och  nu" och det karmiska, Treenigheten.

 

Pink Rose - Rädslor

Valerian - Bristande intresse för nuvarande situation

Waterlily - Ensamhet

White Bluebell - Överkänslighet mot yttre påverkan

Wid Iris - Överdriven omsorg av adra

Wild Orchid - Obeslutsamhet

Yellow Rattle - Modlöshet och förtvivlan

 

Treenigheten:

Fuchsia - Hjälper till att frigöra stress och blockeringar i hjärtchackrat samt för fram och medvetandegör det som behöver balanseras

Geranium - För in ljuset

Lily - Andlig frid

 

10 ml - 145 SEK

25 ml - 215 SEK