Emotional Body 15 ml

I lager.

228 kr

Den emotionella kroppen för snabb rensning av känslomässiga mönster. Den emotionella kroppen är den som är svårast att rena och balansera av alla de subtila kropparna. Emotioner är energi i rörelse, energier skapade av våra tanker. Varje gång vi tänker, skapar vi. Våra känslomässiga responser på andra människor, på livet och på situationer överhuvudtaget är inlärda inprogrammerade svar på eventuella negativa tankemönster v möter. Vi reagerar på detta sätt för att kunna handskas med dessa situationer. Denna energi byggs upp och kan eventuellt bli fastlåst energi som blockerar chakras och de subtila systemen.