Integration 15 ml

I lager.

228 kr

Denna essens hjälper till att integrera och balansera aktiviteterna i höger och vänster hjärnhalva. Den är kopplad till våra maskulina och feminina energier som också är i behov av balans. De flesta av oss lägger för mycket vikt vid den ena polariteten - den högra(feminin, intuitiv) eller den vänstra (maskulin, logisk), när det i själva verket skall verka i jämvikt med varandra. Balanseringen av hjärnhalvorna kommer att stimulera hypofysen och tallkottkörteln och genom detta också hela det endokrina systemet och den fysiska kroppen.