MER-KA-BA 15 ml

I lager.

228 kr

Denna essens är vanligtvis den sista man behöver i balanseringsprocessen med Rainbow Light Body. De andra aspekterna måste balanseras först för att möjliggöra denna essens aktivering och återuppväckandet av Light Body processen (eller Mer-Ka-Ba). Mer-Ka-Ba är den spirituella auran sammansmält med det högre jaget och tar fram förmågan att dematerialisera den fysiska kroppen. Detta är en process för upplysta mästare m fl och kan endast aktiveras med ett helt öppet hjärtchakra.