Strength & Courage

I lager.


220 kr

Rädsla är en energi som har vävt djupt in i människans kollektiva medvetande och vi bär alla mönster, ofta omedvetet, som potentiellt kan dra oss tillbaka in i denna vibrationsfrekvens, speciellt när vi befinner oss inför oväntade utmaningar. Men rädsla är en vibrationsfrekvens som tillhör en illusion av separation och är därför inte "verkliga" utifrån vårt sanna jag. Använd denna kraftfulla spray som hjälper dig att lösa upp och omvandla vibrationer av rädsla och påminner dig om din egen inneboende styrka, mod och den kärlek som är ditt sanna jag.


Välj med rosenvatten för doft.