Rock Water

I lager.


115 kr

Rock Water (Källvatten) Aqua Petra


Nyckelord - Frihet och flexibilitet

Bachgrupp – Överdriven omsorg om andra


Rock water hjälper till att återställa  förmågan att vara öppen och flexibel. De som är i behov av Rockwater har  satt upp mycket höga mål, krav och infört stränga regler för sig själva  i ett försök att hålla fast vid sina idealistiska principer. De hoppas  att statuera exempel för andra att följa genom att tvinga sig vara  helgon eller martyrer. Som ett resultat av detta har de en väldigt stel  livsstil där de aldrig unnar sig något. Denna självstraffande attityd  skapar djupt undertryckta fysiska och känslomässiga behov. Rock water  hjälper till att lösa upp dessa personlighetsdrag för att ge  uppfattningen om att det är kärleksfull acceptans av alla aspekter av  sig själv och frihet från dogmer som tillåter oss att göra verklig och  varaktig inre förändring.

 

10 ml - 115 SEK

25 ml - 175 SEK